Εμπειρίες Αστενών

ΜΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ – 9/4/2014

Αναστασία και Γίωργος Αλλαγιαννης

"Ήταν ο μόνος που μπορούσε ,ενδοσκοπικά , να αφαιρέσει τον αιμοβριθή όγκο - (αγγειοίνωμα ) που μας βρέθηκε τον Φεβρουάριο εφέτος ,στην μύτη του γιου μου στην βάση του κρανίου του. Μία δύσκολη και σχετικά σπάνια περίπτωση, όπου χάρη στην εμπειρία και ικανότητα του, διεξήχθη με απόλυτη επιτυχία. Αφαίρεσε ο γιατρός στις 9/4/2014 στο AMC στο 'Άμστερνταμ τον όγκο, δίχως πόνο, δίχως μετάγγιση αίματος και εντελώς." Διαβάστε περισσότερα