Κλίμακα μέτρησης ημερήσιας υπνηλίας Epworth

Epworth Sleepiness Scale – ESS

Fields marked with an * are required