Κλίμακα μέτρησης ημερήσιας υπνηλίας Epworth

Epworth Sleepiness Scale – ESS