Χόρδωμα

Τι είναι χορδώματα;

Χορδώματα είναι σπάνιες, χαμηλού βαθμού κακοήθειες με δυνατότητα ωστόσι μεταστατικής επέκτασης (10-20%) στον πνεύμονα, τα οστά, στο ήπαρ και στους λεμφαδένες, καθώς και κατά μήκος χειρουργικής οδού. Συχνά ανευρίσκονται στη βάση του κρανίου – το ένα τρίτο περίπου (35%) περιλαμβάνουν το απόκλιμα.

Κατά την τελευταία δεκαετία, η μέθοδος εκλογής για την αφαίρεση τους είναι μέσω εκτεταμένης ενδοσκοπικής διαρινικής προσέγγισης. Η προσέγγιση αυτή συνδυάζει ελάχιστη νοσηρότητα, αποφυγή επιπλοκών και πληρότερη αφαίρεση. Η δική μας εμπειρία σε αρκετά τέτοια περιστατικά επιβεβαιώνει την αξία της ενδοσκοπικής προσέγγισης. Ιδανικά, η πληρης μακροσκοπική αφαίρεση (αν αυτή ειναι δυνατή) πρέπει να συνδυαστεί με proton beam therapy , ή, αν αυτή δεν είναι διαθέσιμη, με στερεοτακτικη Gamma Knife ακτινοχειρουργική .