Αδένωμα της υπόφυσης

Τι είναι το αδένωμα της υπόφυσης;

Τα αδενώματα της υπόφυσης είναι καλοήθεις, αργά αναπτυσσόμενοι  όγκοι που προκύπτουν από τα κύτταρα της υπόφυσης. Η υπόφυση βρίσκεται στη βάση του εγκεφάλου, ακριβώς πίσω από τα μάτια.

Τα αδενώματα της υπόφυσης διαρούνται σε  μικροαδενώματα (μικρότερα από 1 εκατοστό) και μακροαδενώματα (1 εκατοστό ή μεγαλύτερα), εκκριτικά και μη εκκριτικά . Η διαχείρισή τους απαιτεί μια διεπιστημονική προσέγγιση που περιλαμβάνει μια ομάδα από ενδοκρινολόγο, ωτορινολαρυγγολόγο, νευροχειρουργό, οφθαλμίατρο, νευροακτινολόγο και παθολόγο.

CORRIDOR-BASED-EEA-IN-PEDIATRIC-PATIENTS

 

Πότε χρειάζονται θεραπεία;

Η θεραπεία (φαρμακευτική ή χειρουργική) είναι απαραίτητη προκειμένου να εξομαλυνθεί η περίσσεια της έκκρισης ορμονών, να ομαλοποιηθεί η λειτουργία της υπόφυσης, και να εξαλειφθεί η επέκταση του όγκου για την αποκατάσταση ή τη διατήρηση  της οπτικής οξύτητας ή του οπτικού πεδίου και να επιτευχθεί η πλήρης παθολογική διάγνωση. Δεν χρειάζονται όλα τα αδενώματα της υπόφυσης χειρουργική αντιμετώπιση.

Πότε απαιτείται χειρουργική επέμβαση;

Η πιο κοινή ένδειξη για τη χειρουργική επέμβαση είναι η μειωση της οπτική οξύτητας ή  οπτικών πεδίων ή όταν ο όγκος συμπιέζει το οπτικό χίασμα. Άλλες ενδείξεις για χειρουργική αντιμετωπιση:  προοδευτικά αναπτυσσόμενοι όγκοι, ογκοι που εκκρίνουν ACTH  - νόσος του Cushing, αδενώματα που προκαλούν ακρομεγαλία ή ακόμα και όγκοι που εκκρίνουν προλακτίνη (σπάνια) όταν ο ασθενής δεν μπορεί να ανεχτεί την φαρμακευτική αγωγή. Η μέθοδος εκλογής για τα περισσότερα αδενώματα της υπόφυσης η  πλήρως ενδοσκοπική διασφηνοειδική αφαίρεση.  Η μέθοδος  αυτή είναι η  λιγότερο τραυματική προσέγγιση  προς το Sella (τουρκικό εφίππιο), αποφεύγει ορατές ουλές, παρέχει εξαιρετική απεικόνιση του αδένα της υπόφυσης και της  παθολογίας του, προσφέρει μια χαμηλότερη νοσηρότητα και θνησιμότητα σε σύγκριση με ανοιχτές προσεγγίσεις διαδικασίες, και απαιτεί μόνο μια σύντομη παραμονή στο νοσοκομείο.

Μερικά αδενώματα της υπόφυσης μπορεί να επεκτείνονται  υπερεφιππιακά (suprasellar) και μπορούν να διεισδύσουν τα σηραγγώδη κόλπο με συμπίεση της καρωτιδικής αρτηρίας, οπότε  απαιτήται μια διευρυμένη ενδορινική προσέγγιση (extended endonasal approach) - οπως η διαπτερυγοειδική (trans pterygoid) , trans tuberculum, transplanum.

Ενδοσκοπική προσέγγιση 

Οπως έχουμε αποδείξει (δες πιο κάτω - Clin Otolaryngol. 2011 Jun;36(3):212-20. doi: 10.1111/j.1749-4486.2011.02331.x.
Endoscopic versus microscopic trans-sphenoidal pituitary surgery: a systematic review and meta-analysis.
Goudakos JK1, Markou KD, Georgalas C.) - η ενδοσκοπική προσέγγιση είναι μέθοδος εκλογής για αδενώματα της υπόφυσης, με λιγότερες επιπλοκές από ότι η μικροσκοπική προσέγγιση (χαμηλότερη επίπτωση άποιου διαβήτη και διαρροή ΕΝΥ) και λιγότερες μέρες νοσηλείας.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

 

Κεφάλαιο στο βιβλίο Rhinology and Skull Base Surgery:

Download (PDF, 4.07MB)

 

Εκπαίδευση για γιατρούς