Ρινόρροια Εγκεφαλονωτιαίου Υγρού

Όταν υπάρχει έλλειμμα στα οστά της βάσης του κρανίου, που συνοδεύεται από ρήξη στη μήνιγγα, δηλαδή στην προστατευτική μεμβράνη του εγκεφάλου, μπορεί να τρέχει από τη μύτη διαυγές υγρό. Αυτό το υγρό δεν είναι συνηθισμένη έκκριση της μύτης, αλλά Εγκεφαλονωτιαίο Υγρό, που υπάρχει μεταξύ μήνιγγας και εγκεφάλου και προστατεύει τον εγκέφαλο μέσα στην κρανιακή κοιλότητα.
Η κατάσταση αυτή, που λέγεται Ρινόρροια Εγκεφαλονωτιαίου Υγρού, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, διότι μπορεί να μολυνθεί η μήνιγγα ή και ο ίδιος ο εγκέφαλος (μηνιγγίτιδα ή εγκεφαλίτιδα).

Η ρινόρροια μπορεί να είναι:

  • Αυτόματη, δηλαδή δεν αναφέρεται κάκωση στην περιοχή
  • Μετατραυματική, δηλαδή εμφανίζεται μετά από κάκωση της κεφαλής
  • Ιατρογενής,  μετά χειρουργική επέμβαση στην περιοχή
  • Σχετιζόμενη με όγκο στη περιοχή
  • Συγγενής

Η ενδοσκοπική χειρουργική, παρέχει αποτελεσματικές και απλές λύσεις, που έχουν αντικαταστήσει αρκετές από τις παραδοσιακές νευροχειρουργικές επεμβάσεις.
Το έλλειμμα στη βάση του κρανίου προσεγγίζεται μέσα από τη μύτη και αποκαθίσταται με διάφορες τεχνικές, ανάλογα με το μέγεθός του.

Ο ασθενής σε 1 ή 2 μέρες πηγαίνει στο σπίτι του και πολύ σύντομα μπορεί να επιστρέψει στη συνήθη δραστηριότητά του.