Τι δίνει σχήμα στην μύτη;
Η μύτη σχηματίζεται από οστό και χόνδρο που βρίσκονται κάτω από το δέρμα. Το πάνω μέρος της μύτης αποτελείται από κόκαλο όπως μια σκληρή στέγη. Το μέσο και το κάτω μέρος της μύτης αποτελούνται από χόνδρο και είναι πιο μαλακά. Το δέρμα της μύτης διαφέρει σε πάχος από άτομο σε άτομο και αυτό μπορεί να επηρεάσει το σχήμα της.

Ποιοι οι λόγοι για χειρουργική επέμβαση;

Ο κύριος λόγος για ρινοπλαστική είναι αισθητικός. Ταυτόχρονα όμως, εάν υπάρχει πρόβλημα, η εγχείρηση μπορεί να συντείνει και στην βελτίωση της αναπνοής από την μύτη.

Η γενική εμφάνιση του ανθρώπινου πρόσωπου ποικίλει. Το σχήμα της μύτης εξαρτάται από το σχήμα των οστών του πρόσωπου, τις διαστάσεις του προσώπου, το χρώμα και πάχος του δέρματος και την ανθρώπινη φυλή.

Οι περισσότεροι άνθρωποι συνήθως συμφιλιώνονται με την εμφάνιση τους, αλλά ορισμένοι επιδιώκουν αλλαγές. Τα συχνότερα αίτια για αυτές τις επιδιώξεις είναι η στραβή ή κυρτή μύτη, η καμπούρα στη μύτη, η πτώση στη μύτη, η στενή ή φαρδιά μύτη και η υπέρ ή υπό-προβολή της μαλακής άκρης της μύτης.

Δεν υπάρχει η τέλεια μύτη και η όποια αλλαγή θα πρέπει να βρίσκεται σε αρμονία με τα υπόλοιπα στοιχεία του πρόσωπου.
Είναι πολύ σημαντικό ο ασθενής να έχει ρεαλιστικές προσδοκίες για το τι μπορεί να του προσφέρει η ρινοπλαστική γιατί αλλιώς μπορεί να απογοητευτεί.

Τι είναι η ρινοπλαστική;

Η ρινοπλαστική είναι η χειρουργική επέμβαση η οποία στοχεύει στην αλλαγή του σχήματος της μύτης. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές στην ρινοπλαστική αναλόγως του τι χρειάζεται να αλλάξει στη συγκεκριμένη μύτη. Η μύτη μπορεί να ισιώσει, να μικρύνει να μεγαλώσει ή να αλλάξει γωνίες.

Κομμάτια από χόνδρο ή οστό μπορεί να πρέπει να χρησιμοποιηθούν για αυτή την επίτευξη. Κάποτε το διάφραγμα (το τοίχωμα που χωρίζει την μύτη σε αριστερά και δεξιά) αν είναι κυρτό χρειάζεται ταυτόχρονη βελτίωση (πλαστική ρινικού διαφράγματος).

Πριν

Μετά

Πριν

Μετά

 

Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας:

Η μύτη και το πρόσωπο του καθενός είναι διαφορετικά. Το πάχος του δέρματος της μύτης μπορεί να φέρει αισθητή διαφορά στο σχήμα μετά την εγχείρηση. Αν το δέρμα είναι πολύ λεπτό τότε ορισμένες ατέλειες στη μύτη όπως κυρτώματα και κοιλώματα, μπορεί να παραμείνουν εμφανή. Αν το δέρμα είναι χοντρό τότε τα παραπάνω είναι λιγότερο εμφανή.

Ο χειρουργός πάντα επιδιώκει στο καλύτερο τελικό αποτέλεσμα, αλλά είναι αδύνατο να το προβλέψει με ακρίβεια. Είναι σημαντικό οι προσδοκίες του ασθενούς να συζητηθούν με τον χειρουργό. Περίπου 90-95% των ασθενών είναι συνήθως ευχαριστημένοι μετά την εγχείρηση αλλά ένα μικρό ποσοστό αναζητεί περαιτέρω επεμβάσεις.

Πως επιτελείται η εγχείρηση;

Οι κλινικές φωτογραφίες του πρόσωπου και της μύτης πριν και μετά την εγχείρηση είναι απαραίτητες. Όχι μόνο για καταχώριση στο αρχείο του ασθενή αλλά και για το σωστό χειρουργικό προγραμματισμό.

Η εγχείρηση επιτελείται συνήθως κάτω από γενική αναισθησία. Οι τομές είναι σχεδόν όλες στο εσωτερικό της μύτης εκτός από μερικές περιπτώσεις (ανοικτή ρινοπλαστική) που είναι αναγκαία μια μικρή τομή εξωτερικά στο κάτω μέρος μεταξύ των ρουθουνιών. Το δέρμα αποκολλάται προσεκτικά από το οστό και χόνδρο της μύτης. Ακολούθως, κάποια μικρά κατάγματα στο ρινικό οστό μπορεί να καταστούν απαραίτητα όπως και μερική αφαίρεση ή πρόσθεση χόνδρου ή οστού για τον κατάλληλο επανασχηματισμό της μύτης.

Μετεγχειρητικά, και για διάστημα περίπου 6 μηνών, η προστασία του δέρματος της μύτης κυρίως από τον ήλιο είναι επιτακτική. Ενδείκνυται η χρήση αντιηλιακής κρέμας και καπέλου.

Επίσης, μπορεί να παρατηρηθεί κάποιο ελαφρύ μούδιασμα στο μαλακό μέρος της μύτης και μερικό φούσκωμα που μπορεί να διαρκέσει από 6 μήνες μέχρι και ένα χρόνο προτού υποχωρήσει εντελώς. Αυτό άλλωστε είναι και το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να διαφανούν τα τελικά αποτελέσματα της εγχείρησης.

Πόσος μπορεί να είναι ο χρόνος απουσίας από την δουλειά;

Η παραμονή στο νοσοκομείο μετά την εγχείρηση είναι συνήθως για ένα βράδυ. Σε μερικές περιπτώσεις ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι και αμέσως μετά την επέμβαση, αναλόγως των περιστάσεων.

Η ανάρρωση στο σπίτι είναι περίπου για 1-2 εβδομάδες.

Η άθληση με κίνδυνο τραυματισμού της μύτης δεν ενδείκνυται για τουλάχιστον 6 εβδομάδες.

Ποιες είναι οι πιθανές επίπλοκες;

Η πιο συχνή πιθανή επιπλοκή της ρινοπλαστικής είναι η ρινορραγία (αιμορραγία της μύτης). Εάν αυτό συμβεί, είτε κατά την διάρκεια της επέμβασης είτε μετά, τότε μπορεί να αντιμετωπιστεί με καυτηριασμό ή πωματισμό (ταμπόν).

Σε σπάνιες περιπτώσεις η εγχείρηση μπορεί να αφήσει μια διάτρηση δηλ. μια τρύπα στο ρινικό διάφραγμα στο εσωτερικό της μύτης. Ακόμα και αν αυτό συμβεί οι περισσότεροι ασθενείς δεν έχουν καθόλου συμπτώματα και καμία θεραπεία δεν χρειάζεται. Μικρός αριθμός ασθενών μπορεί να παραπονεθεί για κάποιο σφύριγμα, κρούστες ή περιστασιακές ρινορραγίες στην μύτη. Αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν κυρίως με συντηρητική θεραπεία.

Υπάρχει κάποια εναλλακτική, μη χειρουργική θεραπεία;

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα φάρμακα τα οποία μπορεί να πάρει ο ασθενής για να αλλάξει το σχήμα της μύτης του. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενέσεις μικροσφαιριδίων στο δέρμα της μύτης μπορούν να επιφέρουν κάποια προσωρινή μικρή αλλαγή.

Ορισμένοι ασθενείς χωρίς ρεαλιστικές προσδοκίες για το αποτέλεσμα μιας ρινοπλαστικής στην μύτη τους μπορεί να πάσχουν από σωματική δυσμορφική ανωμαλία (body dysmorphic disorder). Αυτοί οι ασθενείς δεν πρέπει να χειρουργούνται αλλά να παραπέμπονται για ψυχολογική βοήθεια και θεραπεία.