Εκπαιδευτικά Βίντεο

Δείτε αναλυτικά, ολα τα βίντεο

Παρουσιάσεις

23 Ιουνίου 2020 / Seminars

16th edition of the National Congress of the Italian Skull Base Society – SIB

Welcome Dear Friends and Colleagues,we are really delighted to present…
Read More
23 Ιουνίου 2020 / Seminars

20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρινολογίας

Αγαπητοί συνάδελφοι, Το 205 Πανελλήνιο Συνέδριο Ρινολογίας της Ελληνικής Ρινολογικής…
Read More
10 Ιουνίου 2020 / Seminars

7th Endoscopic Skull Base Dissection Course

We are delighted to have you participate in the 6th…
Read More

Έρευνα

ΤίτλοςΜήναςΧρονιά
Assessment of Factors Associated With Internal Carotid Injury
in Expanded Endoscopic Endonasal Skull Base Surgery
022020
Updates on current evidence for biologics in chronic rhinosinusitis022020
The international sinonasal microbiome study: A multicentre, multinational characterization of sinonasal bacterial ecology122019
Unilateral rhinorrhoea associated with cerebrospinal fluid leak092018
International Consensus Statement on Allergy and Rhinology: Rhinosinusitis022016
Osteitis and paranasal sinus inflammation: what we know and what we do not.022013
Endoscopic management of Ewing’s sarcoma of ethmoid sinus within the AMORE framework: a new paradigm. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 012013
Quality of life in extended endonasal approaches for skull base tumours. Rhinology. 092012
Allergic fungal lsinusitis infiltrating anterior skull base and clivus. Auris Nasus Larynx. 072012
European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2012. Rhinol Suppl.032012
The microdebrider, a step forward or an expensive gadget? Rhinology. 062012
Extended endoscopic endonasal skull base surgery: from the sella to the anterior and posterior cranial fossa. 032012
Long-term low-dose antibiotics in recalcitrant chronic rhinosinusitis: a
retrospective analysis. Rhinology.
032012
EPOS 2012: European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps 2012. A summary for otorhinolaryngologists. Rhinology. 032012
Adjuvant adenoidectomy in persistent bilateral otitis media with effusion: hearing and revision surgery outcomes through 2 years in the TARGET randomised trial. Clin Otolaryngol. 042012
Evaluation of swallowing by Sydney Swallow Questionnaire (SSQ) in oral and oropharyngeal cancer patients treated with primary surgery. Dysphagia. 122012
Role of fungi in pathogenesis of chronic rhinosinusitis: the hypothesis rejected. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 022012
Gustatory rhinitis. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 022012
Complications of acute rhinosinusitis in The Netherlands. Fam Pract. 042012
Lack of efficacy of long-term, low-dose azithromycin in chronic rhinosinusitis: a randomized
controlled trial. Allergy.
112011
Long-term quality-of-life outcomes in children undergoing adenotonsillectomy for obstructive sleep apnoea: a longitudinal study. Clin Otolaryngol. 102011
Osteoma of the skull base and sinuses. Otolaryngol Clin North Am. 082011
Endoscopic versus microscopic trans-sphenoidal pituitary surgery: a systematic review and meta-analysis. Clin Otolaryngol. 062011
Long terms results of Draf type III (modified endoscopic Lothrop) frontal sinus drainage procedure in 122 patients: a single centre experience. Rhinology. 062011
Osteitic bone in recalcitrant chronic rhinosinusitis: a nidus for inflammation?. Rhinology. 062011
The role of the nose in snoring and obstructive sleep apnoea: an update. Eur Arch Otorhinolaryngol. 092011
Global Osteitis Scoring Scale and chronic rhinosinusitis: a marker of revision surgery. Clin Otolaryngol.122010
Gustatory rhinitis. Rhinology. 032010
Current management of allergic rhinitis in children. Pediatr Allergy Immunol. 022010
Assessment of obstruction level and selection of patients for obstructive sleep apnoea surgery: an evidence-based approach. J Laryngol Otol. 012010
Assessment of clinical improvement and quality of life before and after tonsillectomy. J Laryngol Otol. 112009
Fungus as the cause of chronic rhinosinusitis: the case remains unproven. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 022009
The mold conundrum in chronic hyperplastic sinusitis. Curr Allergy Asthma Rep. 032009
The effect of topical amphotericin B on inflammatory markers in patients with chronic rhinosinusitis: a multicenter randomized controlled study. Laryngoscope. 022009
Prospective cohort comparison of bioactive glass implants and conchal cartilage in reconstruction of the posterior canal wall during tympanomastoidectomy. Clin Otolaryngol. 122008
Maxillary mucosal cyst is not a manifestation of rhinosinusitis: results of a prospective three-dimensional CT study of ophthalmic patients. Laryngoscope. 012009
Tonsillitis. Clin Evid (Online). 102009
Air-conduction estimated from tympanometry (ACET): 2. The use of hearing level-ACET discrepancy (HAD) to determine appropriate use of bone-conduction tests in identifying permanent and mixed impairments. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 012009
Air-conduction estimated from tympanometry (ACET) 1: relationship to measured hearing in OME. Int J Pediatr Otorhinolaryngol.
012009
The information and consent process in patients undergoing elective ENT surgery: A cross-sectional survey. BMC Ear Nose Throat Disord.
092008
An extension of the Jerger classification of tympanograms for ventilation tube patency–specification and evaluation of equivalent ear-canal volume criteria. Ear Hear. 122008
Morbidity after adenotonsillectomy for paediatric obstructive sleep apnoea syndrome: waking up to a pragmatic approach. J Laryngol Otol.
102008
Screening for hearing loss and middle-ear effusion in school-age children, using transient evoked otoacoustic emissions: a feasibility study. J Laryngol Otol. 122008
Endoscopic transsphenoidal surgery for cholesterol granulomas involving the petrous apex. Clin Otolaryngol. 022008
The fungal debate: where do we stand today? Rhinology.
092007
High-rising epiglottis in children: should it cause concern? J Am Board Fam Med.
09-102007
Analysis of formant frequencies in patients with oral or oropharyngeal cancers treated by glossectomy. Int J Lang Commun Disord.
09-102007
Re: is secondary haemorrhage after tonsillectomy in adults an infective condition? Clin Otolaryngol.
082007
Health outcome measurements in children with sleep disordered breathing. Clin Otolaryngol.
082007
Sleep nasendoscopy: a 10-year retrospective audit study. Eur Arch Otorhinolaryngol. 112007
Is bacterial colonisation of the tonsillar fossa a factor in post-tonsillectomy haemorrhage? J Laryngol Otol. 042008
A new classification system for retrosternal goitre based on a systematic review of its complications and management. Int J Surg.
022008
Conservative management of a major post-intubation tracheal injury and review of current management. Eur Arch Otorhinolaryngol. 062007
A combined third and fourth branchial arch anomaly: clinical and embryological implications. Eur Arch Otorhinolaryngol.
082007
Recurrent throat infections (tonsillitis). Clin Evid (Online).
062007
Water precautions and ear surgery: evidence and practice in the UK. J Laryngol Otol.
012007
Long-term outcomes of laser-assisted uvulopalatoplasty in 168 patients with snoring. J Laryngol Otol. 112006
Management of patients with epistaxis by general practitioners: impact of otolaryngology experience on their practice. Eur Arch Otorhinolaryngol. 122006
How we do it: an audit of Action on ENT baseline standards in otolaryngology departments in England, UK. Clin Otolaryngol. 082006
A new case of synchronous primary external ear canal cholesteatoma. Otolaryngol Head Neck Surg.062006
Day-case septoplasty and unexpected re-admissions at a dedicated day-case unit: a 4-year audit. Ann R Coll Surg Engl.
032006
A randomized trial of Rapid Rhino Riemann and Telfa nasal packs following endoscopic sinus surgery. Clin Otolaryngol.
022006
A systematic review of the role of proton pump inhibitors for symptoms of laryngopharyngeal reflux. Clin Otolaryngol.
022006
Inflammatory focal myositis of the sternomastoid muscle: is there an absolute indication for biopsy? A case report and review of the literature. Eur Arch Otorhinolaryngol.
022006
Variability in nomenclature of benign laryngeal pathology based on video laryngoscopy with and without stroboscopy. Clin Otolaryngol.
102005
Medical treatment for rhinosinusitis associated with adenoidal hypertrophy in children: an evaluation of clinical response and changes on magnetic resonance imaging. Ann Otol Rhinol Laryngol.
082005
Co-morbidity of migraine and Ménière’s disease is allergy the link? J Laryngol Otol. 062005
Operative training in otolaryngology in the United Kingdom: a specialist registrar survey. J
Laryngol Otol.

052005
Factors influencing the presence of otitis media with effusion 16 months after initial diagnosis in a cohort of school-age children in rural Greece: a prospective study. Int J Pediatr Otorhinolaryngol.
122005
Cophenylcaine spray vs. placebo in flexible nasendoscopy: a prospective double-blind randomised controlled trial.Int J Clin Pract.
022005
Cricothyroid approximation and subluxation in 21 male-to-female transsexuals. Laryngoscope.
042005
Correlation between symptoms and radiological findings in patients with chronic rhinosinusitis: an evaluation study using the Sinonasal Assessment Questionnaire and Lund-Mackay grading system. Eur Arch Otorhinolaryngol.
092005
Interobserver perceptual analysis of smokers voice. Clin Otolaryngol.
022005
Oral antihistamines for the symptom of nasal obstruction in persistent allergic rhinitis–a systematic review of randomized controlled trials. Clin Exp Allergy.
022005
Measuring quality of life in children with adenotonsillar disease with the Child Health Questionnaire: a first U.K.
study. Laryngoscope.
102004
Life-threatening necrotizing fasciitis of the neck: an unusual consequence of a sore throat. Ann R Coll Surg Engl.
072004
Predictive value of sleep nasendoscopy in the management of habitual snorers. Ann Otol Rhinol Laryngol.
052004
Follicular dendritic cell sarcoma arising from the hypopharynx. J Laryngol Otol. 042004
Do otolaryngology out-patients use the internet prior to attending their appointment? J Laryngol
Otol.
012004
ENT presentations in children with HIV infection. Clin Otolaryngol Allied Sci.
062003
Does receiving a copy of correspondence improve patients’ satisfaction with their out-patient
consultation? J Laryngol Otol.

022003
The disinfection of flexible fibre-optic nasendoscopes out-of-hours: confidential telephone survey of ENT units in England. J Laryngol Otol.
102002
Assessing day-case septorhinoplasty: prospective audit study using patient-based indices. J Laryngol Otol.
092002
Swimmer’s view: a diagnostic adjunct for oesophageal foreign bodies. J R Coll Surg Edinb.
082002
The association between periodontal disease and peritonsillar infection: a prospective study. Otolaryngol Head Neck Surg.
012002
Pharyngeal pouch and polymyositis: association and implications for aetiology of Zenker’s diverticulum. J Laryngol Otol.
102000

Βιβλία