Scientific Team

Anna Sampatakaki

Anna Sampatakaki

Anesthesiologist
Dimitris Terzakis

Dimitris Terzakis

Otolaryngologist
Zinovia Alatzidou

Zinovia Alatzidou

Otolaryngologist
Anastasios Pippas

Anastasios Pippas

Otolaryngologist