Επιστημονική Ομάδα

Βασίλης Χατζηνάκης FEB (ORL-HNS)

Βασίλης Χατζηνάκης FEB (ORL-HNS)

Επιμελητής Κλινικής Κεφαλής, Τραχήλου και Βάσης Κρανίου
Αργυρώ Λεβέντη

Αργυρώ Λεβέντη

Επιμελήτρια Κλινικής Κεφαλής, Τραχήλου και Βάσης Κρανίου
Γεωργία - Ευαγγελία (Γιολίνα) Παπαργυρίου

Γεωργία - Ευαγγελία (Γιολίνα) Παπαργυρίου

Επιμελήτρια Κλινικής Κεφαλής, Τραχήλου και Βάσης Κρανίου
Γιάννης Γεραμάς PhD

Γιάννης Γεραμάς PhD

Συνεργάτης Κλινικής Κεφαλής, Τραχήλου και Βάσης Κρανίου